Kultura wypalenia czyli zjawisko do opisania.

Czy znasz pojęcie “wypalenia zawodowego”? Pewnie tak, ale czy słyszałaś/eś o wypaleniu zawodowym kadr kultury?

Projekt “Kultura wypalenia” skupiać się będzie na analizie zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników instytucji kultury. Moją intencją jest stworzenie narzędzia łączącego w sobie funkcje podręcznika dobrych praktyk w zakresie reagowania i wykrywania wczesnych symptomów opisywanego zjawiska oraz platformy wymiany doświadczeń między bezpośrednimi odbiorcami projektu.

Pojawiające się na tej stronie wpisy będą efektem przeprowadzonych przeze mnie badań jakościowych – już wkrótce droga czytelniczko i drogi czytelniku znajdziesz pierwsze wyniki z wyczerpującym omówieniem. Ponadto znajdziesz na tej stronie uzupełniającą bibliografię poświęconą sektorowi kultury (polecane publikacje, artykuły, filmy i inne źródła poświęcone np. metodom aktywizującym i stymulującym kreatywność). Będziesz mogła/mógł również wysłuchać krótkiej serii podcastów z udziałem zaproszonych ekspertów tj. psychologa, specjalisty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, trenera umiejętności miękkich, lidera kultury czy też socjologa/badacza zjawiska wypalenia zawodowego wśród branż kreatywnych.

W przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowego ważna jest znajomość środków zaradczych – kompendium wiedzy stworzone w wyniku realizowanego przeze mnie projektu stypendialnego posłuży mam nadzieję nie tylko samym pracownikom kultury zainteresowanym tą tematyką, ale również samej kadrze zarządzającej.
Ten projekt może rozpocząć szerszą dyskusję stanowiąc materiał wyjściowy do bardziej komplementarnych badań – na co również bardzo liczę. W efektywnym zarządzaniu instytucją kultury ważne jest skupienie się na samych metodach pracy z kadrą kultury, na wspieraniu jej i motywowaniu oraz na odpowiednim i szybkim reagowaniem na pojawiające się problemy. Współpraca z ludźmi kreatywnymi i twórcami to jak wspinanie się na Mount Everest: trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować.

Możemy się tutaj spotkać dzięki uzyskanemu przeze mnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

“Kultura wypalenia – studium przypadku i wsparcie kadr kultury” to projekt realizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”