Stypendium

Projekt “Kultura wypalenia – studium przypadku i wsparcie kadr kultury” zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.